Uudised

Koroonakriisist tingitud piirangud, korraldused, õigusaktid.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele ühtlustatakse järgmisel nädalal huviharidusele ja -tegevusele, noorsootööle, sportimisele ja treenimisele, täienduskoolitusele ja -õppele seatud piirangud üle Eesti. Korraldus ja seletuskiri avaldatakse veebilehel kriis.ee. Uued piirangud hakkavad Harjumaal ja Ida-Virumaal kehtima esmaspäevast, 1. veebruarist, teistes maakondades kolmapäevast, 3. veebruarist. https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-ule-eestilised-covid-19-torje-piirangud Soovitused haridusasutustele töö korraldamiseks koroonaviiruse leviku tingimustes: https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.01.08_oppetoo_korraldamisest.pdf Koroonakriisi aegsed õigusaktid: https://www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid?fbclid=IwAR2Es-Y5twGYZOXgSHrzNw-I7fa00sR4_CsraWWi0M2Se1jUddHgk-RXZL0

Firmagraafika kujundamine

Iga ettevõte on oma juhi nägu ning kes tunneks neid näojooni paremini kui inimesed selle sees. On igati mõistlik kaasata just oma inimesed firmagraafika kujundamisele ja visuaalse keele väljatöötamisele. See eeldab muidugi vastavate kujundusprogrammide tundmist, sest nõuded failidele on dikteeritud tootmisettevõtete poolt (nt trükikojad või reklaamifirmad). Erinevaid kujundamise programme on võimalik õppida nii omal käel kui ka juhendajate abil. Visuaalse […]

MIKS VALIDA ENESETÄIENDAMISEKS E-KURSUS?

Nii e-õpe kui digiõpe on kaasaegsed õppimise ja õpetamise meetodid, mis võimaldavad õppijal valida õppetööks omale sobiv aeg ja koht. Seega võimaldavad e-õppena koostatud koolitused muuta enesetäiendamise senisest mugavamaks ja ka efektiivsemaks. E-koolitused arvestavad õppijate eripärasid, nimelt saab iga õpilane valida omale sobiva töötempo, ilma, et see teisi kuidagi mõjutaks. Vajadusel saame õppijale e-õppes osalemise julgustamiseks korraldada auditoorse konsultatsiooni. MILLISED […]

Saksa Digikool avas koolituskeskkonna digitalschool.ee

Septembris loodud koolitusüksuse peamiseks eesmärgiks sai digiõppe arendamine. Kui seni pakkusime peamiselt auditoorseid kursuseid Tal Techi Mektory Innovatsiooni- ja Ettevõtluskeskuses asuvas arvutiklassis ja Pärnus Saksa Tehnoloogiakoolis, siis jaanuarikuust on võimalik õppijatel Saksa Digikooli koolitustel osaleda ka olenemata asukohast ja kellaajast e-õppe vormingus. E-õpe on kaasaegseim õppevorm ja see võimaldab õppida vabalt valitud ajal ja kohas. Sarnaselt klassiruumi koolitusele sisaldab e-õpe […]